Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamheten erbjuder barnen en trygg miljö att vistas i före och efter skoldagen. Eftis är avsedd för elever i åk 1 och 2 (åk 3-9 för elever med 11-årig läroplikt).

Eftis erbjuds mellan kl 07.00 och 17.00 under skolornas arbetsdagar. Verksamheten är avgiftsbelagd.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet erbjuds i:

  • Västanfjärd, Sofia daghem: 15 platser
  • Dalsbruk, Dalsbruks skola: 30 platser
  • Kimito, Silva daghem: 35 platser

För barn vars föräldrar är hemma kan morgon- och eftermiddagsverksamhet erbjudas om det finns lediga platser. Till dessa platser finns ett kösystem enligt ansökningens inlämningsdatum. Beslutet tas av barnomsorgschefen.

Ansökan om eftisplats

Plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten söks via Wilma.


Vid tekniska problem finns det en blankett för ansökan (lämnas in till barnomsorgskansliet).

Eftisansökan

Eftisansökan