placeringskarta tiff
Klicka på bilden så öppnar den sig i större format.

Lägenhet: Kimitos f.d. daghem, i Kimito centrum, Skrivarvägen 2, 25700 Kimito. Outbrutet område av Tomtbacka (322-414-7-8), Vårdbacka (322-414-7-151) och Tomtbacka II (322-414-1-62).

Areal: ca 2 700 m².

Läge: Lägenheten finns i Kimito centrum. Avstånd till Åbo ca 65 km och till Helsingfors ca 150 km.

I Kimito centrum finns Amosparkens lågstadieskola, finska lågstadiet, högstadium och svenskt gymnasium, hälsocentral, banker, post och dagligvaruaffärer inom 1 kilometers radie. Amosparken med fina gräsplaner och möjlighet till uteaktiviteter liksom utmärkade skogsstigar finns på några hundra meters avstånd.

Planläggning: På området finns Kimito delgeneralplan, godkänd 17.6.2014. Planbeteckning som gäller för tomten är PY/s (område för offentlig service och förvaltning där det finns särskilda miljövärden). Huset är klassat som lokalt värdefullt.

Byggnader: Pjånkis har en våningsyta på ca 1 172 m² plus källarutrymmen som ingår i våningsytan.

Byggnaden är byggd av tegel med plåttak och sockeln är av natursten och leca block. Fasaden är rappad.

Övrigt: Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten- och avloppsnät samt fjärrvärmenätet. Konditionsgranskning för fastigheten har gjorts 2011 och sommaren 2011 har man dränerat fastigheten.

Försäljningspris: Enligt anbud.

Försäljning: Tomtarealen och våningsytorna är endast riktgivande.