Kyrkbacken

I närheten av Västanfjärds gamla kyrka i en lugn skogssluttning finns Kyrkbackens detaljplaneområde med ett drygt halvdussin tomter. Havet och skärgården finns på ett drygt stenkasts avstånd. Skärgårdens närhet och gammal seglationskultur upplever man på Kalkholmen rakt söderut, som är traditionssegelfartyget Eugenias stationeringshamn. Butik och apotek finns i Lammala och två restauranger finns i närheten. Vid ungdomsföreningens hus, Vårdkasen ca 200 m från tomterna, finns tennisplan och på ca 4 km:s avstånd finns Bjärkas golf. Nivelax heldagsskola med klasserna 1 - 6 och Sofia daghem finns i Nivelax, ca 5 km norrut. Vägförbindelserna är goda och skärgården, den riktiga skärgården med öppna fjärdar, öar och skär kan knappast finnas på lämpligare avstånd. Det bevisas av att i tomtpriset ingår en gratis båtplats i 5 år vid kommunens brygga vid Klockarudden, ca 0,5 km söder om Kyrkbacken.

Tomterna som har historiska fartygstypsnamn är mellan 1 600 och 2 500 m² och har en byggrätt enligt exploateringstal 0,15, vilket betyder ca 240 – 325 m².


Kyrkbacken webb
Klicka på bilden så öppnar den sig större.


nr
namn
storlek
byggrätt m2
pris €
1
Jakten
1 770
266
5 310 €
2
Galeasen
1 720
258
5 160 €
5
Fregatten
2 560
384
7 680 €
7
Ekan
2 060
309
6 180 €