Bruksparken

Bruksparken - kom med idéer!

Kimitoöns kommun samlar in idéer för utveckling av Bruksparken i Dalsbruk.

Planeringen av parken påbörjas år 2019. Hurdan park skulle du vilja ha? Du kan förutom idéer gällande parken lämna in förslag gällande hela centrumområdet.

Delta i idéstadiet via Dinasikt.fi! Svarstiden går ut 31.12.2018.

Länk: