Kontaktuppgifter till Byggnadstillsynen

All myndighetskontakt i samband med byggande går att sköta på nätet i Lupapiste


Dan Renfors, Tillsynschef
Ej anträffbar måndag och torsdag
Tel. 02 4260 810 / 040 350 3579, fornamn.efternamn@kimitoon.fi.

-bygglovsärenden på centrum- och detaljplaneområden
-föredragande i nämnden
-förvaltningsärenden

Johnny Karlsson, Byggnadsinspektör, syner
Ej anträffbar måndag och torsdag
Tel. 02 4260 813 / 040 502 8461, fornamn.efternamn@kimitoon.fi

-myndighetssyner
-bygglovsärenden, kommundelen Kimito (utanför centrum- och detaljplaneområden)

Gustaf Lindroos, Byggnadsinspektör
Ej anträffbar måndag och torsdag
Tel. 02 4260 812 / 040 635 3586, fornamn.efternamn@kimitoon.fi
-bygglovsärenden, kommundelarna Dragsfjärd och Västanfjärd (utanför centrum- och detaljplaneområden)

Raili Törnqvist, Byråsekreterare
Tel. 02 4260 811, fornamn.efternamn@kimitoon.fi
-kansliuppgifter
-fakturering
-arkivet

Tiina Villeri, Teknisk assistent
Tel. 02 4260 814, fornamn.efternamn@kimitoon.fi