Kontaktuppgifter till Byggnadstillsynen

All myndighetskontakt i samband med byggande går att sköta på nätet i Lupapiste

Dan Renfors, Tillsynschef
Tel. 02 4260 810 / 040 350 3579,  fornamn.efternamn@kimitoon.fi

Ej anträffbar måndagar eller torsdagar
-bygglovsärenden på centrum- och detaljplaneområden
-föredragande i nämnden
-förvaltningsärenden

Johnny Karlsson, Byggnadsinspektör, syner
Tel. 02 4260 813 / 040 502 8461,  fornamn.efternamn@kimitoon.fi

-myndighetssyner
-bygglovsärenden, kommundelen Kimito (utanför centrum- och detaljplaneområden)

Gustaf Lindroos, Byggnadsinspektör
Tel. 02 4260 812 / 040 635 3586, fornamn.efternamn@kimitoon.fi
-bygglovsärenden, kommundelarna Dragsfjärd och Västanfjärd (utanför centrum- och detaljplaneområden)

Raili Törnqvist, Byråsekreterare
Tel. 02 4260 811, fornamn.efternamn@kimitoon.fi
-kansliuppgifter
-fakturering
-arkivet

Tiina Villeri, Teknisk assistent
Tel. 02 4260 814, fornamn.efternamn@kimitoon.fi