Brinkkulla detaljplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende:

Utkast till påseende: 10.11 - 11.12.2016

Planeringsbeslut: 26.1.2015


Dragsfjärds kyrkoby, planändring kvarter 339 och VP område

Godkännande:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende:

Utkast till påseende: 28.9 - 29.10.2017      Kungörelsen
Planutkast
Beskrivning

Planeringsbeslut: 22.5.2012

Kasnäs detaljplan och detaljplanändring

Godkännande:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende:

Ny avgränsning: tn 12.12.2017 §133
Nya avgränsningen (det norra området Rantasalo är borttaget)

Utkast till påseende: 4.6 - 31.7.2015

Planeringsbeslut: 21.8.2012

Tekniska nämnden har den 28.4.2014 §73 beslutat att avsluta vindkraftsplaneringen i Kasnäs.

Valsverksholmens detaljplanändring

Godkännande:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende: 

Utkast till påseende: 31.3 - 30.4.2016

Planeringsbeslut: 23.2.2015