Läget med revideringen av Dragsfjärds östra skärgård stranddelgeneralplan

På basen av de myndighetsutlåtanden som lämnades på planförslaget som var till påseende våren 2017 har vi ännu gjort några mindre ändringar i planen. Ändringarna gäller naturaområden och hamnområden. Ändringarna har utretts och vi utför nu ett hörande till de berörda markägarna. Ändringarna är inte så stora att hela planmaterialet måste sättas på nytt till påseende.

Tidtabellen för planen ser nu ut som att vi i början av året kan föra planen till godkännandebehandling, via tekniska nämnden och kommunstyrelsen till fullmäktige, genast efter årsskiftet och vår förhoppning är att planen har vunnit laga kraft till vårsäsongen.

Planläggarens bemötanden till inlämnade anmärkningar på planförslaget skall godkännas av tekniska nämnden och de kommer att skickas ut efter att tekniska nämnden behandlat dem i samband med godkännandebehandlingen.


Revidering av Dragsfjärds östra skärgård stranddelgeneralplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag II till påseende: 13.4 - 14.5.2017

Förslag till påseende: 17.12.2015 - 12.2.2016

Utkast till påseende: 26.6 - 30.9.2014

Utkast till påseende: 1.9 - 1.10.2011

Planeringsbeslut: 15.12.2005

Kimito strandgeneralplanändring, Hillalandet 322-473-1-5

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende: 8.12.2017 - 8.1.2018   Kungörelsen
Planförslag
Beskrivning

Utkast till påseende: 28.9 - 13.10.2017       Kungörelsen
Planutkast
Beskrivning

Planeringsbeslut: 12.9.2017 §85