Revidering av Dragsfjärds östra skärgård stranddelgeneralplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag II till påseende: 13.4 - 14.5.2017

Förslag till påseende: 17.12.2015 - 12.2.2016

Utkast till påseende: 26.6 - 30.9.2014

Utkast till påseende: 1.9 - 1.10.2011

Planeringsbeslut: 15.12.2005

Kimito strandgeneralplanändring, Hillalandet 322-473-1-5

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende:

Utkast till påseende: 28.9 - 13.10.2017       Kungörelsen
Planutkast
Beskrivning

Planeringsbeslut: 12.9.2017 §85