Tolfsnäs stranddetaljplanändring


Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende: 2.6 - 5.8.2016

Utkast till påseende: 17.12.2015 - 4.1.2016

Planeringsbeslut: tn 30.11.2015 §211


Lövö stranddetaljplan och stranddetaljplanändring

Godkännande:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden 12.9.2017 §x

Förslag till påseende:

Utkast till påseende: 3.8 - 1.9.2017             Kungörelsen
Planutkast
Beskrivning

Planeringsbeslut: tn 5.6.2017 §65