sotare

Sotare på Kimitoön

Kimito och Västanfjärd

Markus Österås, tfn 050 531 6190

Dragsfjärd och skärgården

Harri Kemilä, tfn 040 558 9361

Mer information:

EGENTLIGA FINLANDS RÄDDNINGSVERK , Pargas resultatområde 

Ledande brandinspektör Knut Lehtinen
Tfn 02 26 33 1602, 050 431 9602
Fax 02 26 33 1605