2_IMG_2623

Vägar och trafik

Kommunen har hand om underhållet av detaljplanevägar. Landsvägarna sköts av vägförvaltningen. Mindre byvägar sköts oftast av enskilda väglag.

Vägunderhåll

Enheten för samhällsteknik koordinerar snöplogning, sandning, asfaltering och gatubelysning längs detaljplanevägar.