14.6.2018, Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavamuutoksen tilanne

Ilolla voimme nyt todeta, että 11 vuoden työn jälkeen kaavamuutos on hyväksytty valtuustossa 28.5.2018. Jäljellä on vielä valitusaika joka päättyy heinäkuun lopussa.

Maanomistajat saavat pöytäkirjaotteen valitusoikeudella. Jos valituksia ei tule jotka koskevat koko kaavaa niin kaava saa lainvoiman kun valitusaika on umpeutunut. Jos valituksia tulee jotka koskevat jotain tiettyä aluetta niin kaava voi silti saada lainvoiman muilta osin, ja kaavaan jää silloin ”reikä” valitusta koskevaan alueeseen.

Kaavoitusyksikkö toivottaa kaikille mukavaa kesää ja toivoo että voitaisiin syksyllä alkaa myöntämään teille rakennuslupia uuden kaavan mukaan.

Kaava jota viedään hyväksyttäväksi:
Kaavakartta
Huom! Kaavakartta ei ole vielä lainvoimainen joten siihen voi tulla muutoksia!


Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos

Hyväksyminen:

Kunnanvaltuusto 28.5.2018 §19
Kunnanhallitus 25.4.2018 §41
Tekninen lautakunta 24.4.2018 §41

Ehdotus II nähtävillä: 13.4.–14.5.2017

Ehdotus nähtävillä: 17.12.2015–12.2.2016

Luonnos nähtävillä: 26.6.–30.9.2014

Luonnos nähtävillä: 1.9.–1.10.2011

Kaavoituspäätös: 15.12.2005

Kemiön rantayleiskaavamuutos koskien kiinteistöjä 322-405-1-100, 322-405-1-114-M601 ja 322-453-7-6

Hyväksyminen:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

Ehdotus nähtävillä:

Luonnos nähtävillä: 21.6 - 5.7.2018               Kuulutus
Kaavaluonnos
Kaavaselostus

Kaavoituspäätös: 5.6.2018 §55

Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaavamuutos koskien kiinteistö 322-519-1-67

Hyväksyminen:

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

Ehdotus nähtävillä:

Luonnos nähtävillä: 21.6 - 5.7.2018               Kuulutus
Kaavaluonnos
Kaavaselostus

Kaavoituspäätös: 5.6.2018 §55