2_IMG_2623

Tiet ja liikenne

Kunta huolehtii teiden kunnossapidosta asemakaava-alueilla. Tiehallinto hoitaa maanteitä, ja yksityiset tiekunnat hoitavat useimmiten pienempiä kyläteitä.

Teiden kunnossapito

Yhdyskuntatekniikan yksikkö koordinoi asemakaavateiden lumenaurausta, hiekoitusta, asfaltointia ja katuvalaistusta.