oppohoppa

Projektit

Kemiönsaaren kunta osallistuu EU-hankkeisiin, joiden lähtökohtana on alueen kehityksen tukeminen, kuten asukkaiden elämänlaadun parantaminen, kestävien ratkaisujen kehittäminen tai elinikäisen oppimisen ja innovaatiotoiminnan tukeminen. Hankkeiden sisältö vaihtelee aina elinkeinoelämän ja matkailun kehittämisestä uusien sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmien laadintaan, koulujen välisen tiedonvaihdon tukemiseen ja infrastruktuurin parantamiseen.

EU:lla on runsaasti eri rahastoja ja ohjelmia, jotka myöntävät rahoitusta kehittämis- ja tiedonvaihtohankkeisiin. Rakennerahastojen tavoitteena on tasoittaa EU-alueiden taloudellisia ja sosiaalisia eroja. Kaikilla jäsenmailla on mahdollisuus hakea kyseisiä avustuksia. Käynnissä oleva rakennerahastokausi 2014–2020 mahdollistaa ulkoisen hankerahoituksen hakemisen seudun kehittämistoimenpiteisiin. Useimmat hankkeet toteutetaan yhteistyössä muiden organisaatioiden, kuntien, alueiden tai jäsenmaiden kanssa.

Kehitysosasto auttaa mielellään hankkeisiin liittyvissä kysymyksissä ja ohjauksessa. Yhdistyksillä ja yrityksillä on mahdollisuus saada taloudellista tukea hankeideoidensa kehittämisessä konkreettisiksi toimiksi esimerkiksi Leaderin kautta.

Lisätietoa kunnan hanketoiminnasta antaa projektikoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 1488 5527 tai sven.ivars@kimitoon.fi.

Alla on kerrottu vuonna 2018 käynnissä olevista EU-hankkeista Kemiönsaaren kunnassa:


KulTa - Kuluttajat ruokatalouden keskiössä

KulTa -hanke parantaa varsinaissuomalaisten elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä välittämällä uusinta tietoa infotilaisuuksien ja viestinnän avulla, sekä mahdollistamalla aktiivisesti yritysten välisiä kumppanuusverkostoja, demonstraatioita ja järjestämällä ammattilaisten opintomatkoja. 

Hanke kehittää yhteistyössä Sagalund-säätiön kanssa prosessin, joka muuttaa perinteisen maatilan innovatiiviseksi osuuskunnaksi, perustuen luomutuotantoon ja jakamistalouden periaatteiden hyödyntämiseen.

Turun Yliopiston Brahea-keskus toimii hankkeen koordinaattorina ja osatoteuttajia ovat  Kemiönsaaren kunta, Paraisten kaupunki, Ukipolis Oy, Yrityssalo Oy sekä Novida ammattiopisto ja lukio.

Hankeaika: 1.4.2018-31.12.2020.
Rahoittaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus maaseutuohjelman varoin
Kokonaisbudjetti: 115 254 euroa,  josta Kemiönsaaren kunnan osuus on 11 525 euroa

Lisätietoja:

Some:

Yhteystiedot:

Jonas Bergström
Hankevastaava KulTa- Kemiönsaari
jonas.bergstrom(at)kimitoon.fi
Puh. +358 (0)40 587 45 05

Stella Törnroth
Hankevastaava KulTa- Kemiönsaari
stella.tornroth(at)kimitoon.fi
Puh. +358 (0)40 663 24 04

footer_logot


MAPE – Matkailun yhteispeli Kemiönsaarella ja Salossa

Hankkeen tavoitteena on rakentaa kokonaisvaltainen ja rajat ylittävä yhteistyömalli mikro- ja pienyrityksille. Tällä halutaan lisätä matkailuelinkeinon kilpailukykyä ja luoda lisäarvoa sekä yrityksille että alueelle ylipäänsä.

Tarkoituksena on lisätä matkailualan tietoutta kansainvälistymisestä, jotta yritysten vientikelpoisuuskriteerit olisivat kunnossa, sekä vahvistaa alueen kärkiteemoja tuotteistamisen avulla. Kärkiteemoja ovat luontomatkailu, saaristomatkailu, paikallinen kulttuuri ja tapahtumamatkailu. Näiden teemojen pohjalta MAPE luo kansainväliseen kysyntään vastaavia houkuttelevia tuotteita kaikkiin vuodenaikoihin, jolla saadaan pidennettyä alueelle suuntautuvia käyntejä ja jatkettua matkailukautta. Hanke panostaa erityisesti sesonkia pidentävään toimintaan.

MaPe on Kemiönsaaren kunnan, Salon kaupungin ja Metsähallituksen yhteishanke.

Hankeaika: 1.1.2017–30.6.2018
Rahoittaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus maaseutuohjelman varoin
Kokonaisbudjetti: 199 521 euroa, josta Kemiönsaaren kunnan osuus on 78 434 euroa

Kemiönsaaren kunnan yhteyshenkilöt:

Benjamin Donner, matkailupäällikkö, puh. 040 662 3833
etunimi.sukunimi@kimitoon.fi

Jenni Moberg, Kemiönsaaren hankekoordinaattori, puh. 040 631 6020
etunimi.sukunimi@kimitoon.fi


FamilyPorts

Kemiönsaaren kunta osallistuu osatoteuttajana rajat ylittävään Central Baltic -hankkeeseen ”Green and Family-friendly Archipelago Ports” (FamilyPorts). Tavoitteena on palvelujen parantaminen neljässä vierassatamassa Turunmaalla (Nauvo ja Taalintehdas) ja Gotlannissa (Ronehamn ja Lickershamn).

Hankkeen puitteissa kaikkiin neljään satamaan rakennetaan perheystävälliset palvelutoiminnot. Satamat panostavat myös ympäristöystävälliseen tekniikkaan, ja niille laaditaan yhteistä markkinointimateriaalia.

Hankkeen hallinnoija on Paraisten kaupunki, ja muut yhteistyökumppanit ovat Region Gotland ja Lickershamns Fiskareförening.

Hankeaika: 1.7.2016–31.3.2019
Kokonaisbudjetti: Noin 1,05 miljoonaa euroa, josta Kemiönsaaren kunnan osuus on 234 300 euroa.
Rahoittaja: Central Baltic

Central baltic logo
Central baltic EU logo

Kemiönsaaren kunnan yhteyshenkilö:
Projektikoordinaattori Sven Ivars
Puh. 040 488 5527


Työkomppania

Työkomppania on paikallinen työllistämishanke, jonka tavoitteena on konkreettisin toimenpitein kääntää aluetta viime vuosina koetellut negatiivinen kehityssuuntaus parempaan suuntaan.

Hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat työmarkkinoilla heikossa asemassa olevat henkilöt. Hankkeen konkreettisten toimenpiteiden tarkoituksena on helpottaa kohderyhmän työllistymismahdollisuuksia ja näin ollen tehokkaammin auttaa heitä löytämään oma paikkansa työmarkkinoilla. Hankkeen puitteissa on perustettu Taalintehtaalla toimiva Ekocenter. Iso osa toimenpiteistä käsittää ohjausta ja neuvontaa.

Lisätietoja Ekocenterin toiminnasta Facebookissa.

Kemiönsaaren kunta toteuttaa hankkeen yhteistyössä TE-toimiston ja paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Yhteistyötä tehdään lisäksi nuorisotyöpajan ja etsivän nuorisotyön kanssa. Tämän yhteistyön kohderyhmänä ovat nuoret, ja työ on ennaltaehkäisevää.

Hankeaika: 1.2.2015–31.12.2017
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Kokonaisbudjetti: 235 930 euroa

Projektijohtaja työllisyysprojekteissa Ann-Margareth Österås
Puh. 040 648 6434
Projektikoordinaattori Sven Ivars
Puh. 040 488 5527
etunimi.sukunimi@kimitoon.fi


Yhdistysakuutti – Pro Gräsroten

Yhdistysakuutti on suunnattu Kemiönsaarella toimiville yhdistyksille. Hankkeen tavoitteena on edistää yhdistysten välistä yhteistyötä sekä kehittää paikallisten yritysten, kunnan ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Hankkeen kautta yhdistykset saavat tukea ja apua sisäisen ja ulkoisen toiminnan kehittämiseen

Lisätietoja kunnan nettisivuilla ja Facebookissa.

Hankeaika: 1.1.2016–31.12.2017
Rahoittaja: Leader, Kulturfonden
Kokonaisbudjetti: 99 800 euroa

Hankevastaava: Tobias Björklund, puh. 040 632 8010
etunimi.sukunimi@kimitoon.fi


Oppohoppa

Investointihankkeen tavoitteena on luoda vetovoimaisempia ulkoilu- ja virkistyskohteita Taalintehtaalle. Hankkeen puitteissa Senatsbergetin alueelle rakennetaan luontotorni ja laavu ja lisäksi parannetaan alueen vaelluspolkuja. Ympärivuotisen toiminnan mahdollistamiseksi liikuntakentälle hankitaan lumetuslaite ja alueelle rakennetaan pieni hiihtomaa. Kesäisin alueella on frisbeegolfrata.

Suuri osa hankkeen toimenpiteistä toteutetaan talkootyönä, ja vapaaehtoistyövoima onkin keskeisessä asemassa. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen potentiaaliset käyttäjät eli matkailijat, kuntoilijat, koulut, aktiiviurheilijat jne. Hankkeesta hyötyvät paikalliset yhdistykset ja yritykset ja pidemmän päälle koko yhteiskunta.

Hankeaika: 1.10.2016–31.12.2018
Rahoittaja: Leader
Kokonaisbudjetti: 124 450 euroa

Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Sven Ivars, puh. 040 488 5527
etunimi.sukunimi@kimitoon.fi


Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa

Lähiruoka on kasvava ala, johon kaivataan uusia, innovatiivisia yrittäjiä vastaamaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Hanke kannustaa uusyrittäjyyteen muun muassa tuomalla vahvan verkoston kautta esille erilaisia elintarvikealan yrittäjyyden vaihtoehtoja.

Hanke toimii aktiivisena välikätenä paikallisten elintarviketuottajien ja Varsinais-Suomen elintarvikeyritysten ja elintarvikealan välillä. Hankkeessa kehitetään myös erilaisia vaihtoehtoja perinteisille jakelukanaville, kuten tilamyyntiä, verkkokauppaa, REKO-renkaita, ruokapiirejä ym. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Paraisten kaupungin kanssa. Hankkeen hallinnoija on Turun yliopiston Brahea-keskus, ja muut yhteistyökumppanit ovat Yrityssalo Oy, Unipolis Oy, Auranmaan Yrityspalvelut ja Loimaa. Hankkeen rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus maaseutuohjelman varoin.

Hankeaika: 1.9.2015–31.12.2017
Kokonaisbudjetti: 665 445 euroa
Hankevastaava: Margot Wikström, puh. 040 735 0593