foretagsradgivning

Företagsrådgivning

Företagsrådgivningens uppgift är att hjälpa företag att få den information och nå de kontakter som behövs i varje enskilt fall.

Nya företagsidéer

Det är nyttigt att diskutera sin idé med flera personer. Då får man nya infallsvinklar och tankar om projektets starka och svaga sidor.

Viktiga frågor är företagsidén, finansieringen, marknadsföringen, lönsamheten, utrymmen, företagsform.

För att konkretisera sin affärsidé för sig själv och andra kan man börja med att göra en affärsmodell. Senare kan den formas till en affärsplan. Länkarna leder till en av många modeller för detta.

I planen sammanställer man också siffrorna till en budget för verksamheten.

Grundande av företag

När företagsidén har mognat och företagsformen klarnat kräver själva grundandet endast några blanketter och registreringsavgiften.

Grundande av ett nytt företag görs hos patent- och registerstyrelsen som på ytj: s sidor har anvisningar om hur anmälan görs.

När man grundar ett företag bör man känna till vilka skyldigheter man har gentemot beskattningsmyndigheterna. Skatteförvaltningen har rätt klara anvisningar.

Utveckling av företag

Utveckling av ett företag kan betyda allt från mera personal till nya produkter och utrymmen, annorlunda marknadsföring, förnyad ekonomiuppföljning till nya samarbetspartners.

Här går det att få ekonomisk och sakkunnighjälp från olika instanser beroende på behoven. NTM-centralen har t.ex. en lång rad experttjänster, som förmånligt kan beställas.

Utvecklingstjänster

Näringscentralens utvecklingstjänster består av s.k. program där företagaren tillsammans med en expert kan utveckla en specifik del av sin verksamhet. Dessa program är subventionerade och därför förmånliga för företagaren.

Investeringar

Större företag kan hitta finansiering via NTM-centralens företagstjänst och Tekes

Lantbrukets binäringar

Lantbrukets binäringar fungerar idag som mikroföretag och är därmed jämförbara med vilka andra små företag som helst.