Företagsstöd

Företagsstöd kan sökas från NTM-centralen och Leaderföreningen för investeringar, nyetableringar samt innovativ försöksverksamhet utgående från förordningen om företagsstöd på landsbygden (80/2015).

Investeringsstöd kan fås för investeringar större än 10 000 € och stödandelen är 20 %, förutom för områden utan fast vägförbindelse där stödet är 35 %. Det lönar sig att bekanta sig närmare med kriterierna innan man söker stöd eftersom alla investeringar inte är stöddugliga.

Med nyetableringsstöd avser stöd för sakkunnighjälp samt hyror för produktionsmedel när man börjar med verksamhet som inte tidigare finns i området. Stödet kan uppgå till 35 000 €.

Stödena söks elektroniskt i Hyrrä-systemet. Stödansökan förutsätter alltid en affärsplan.