_LJO1348

Näringslivsrelaterade projekt

Utgångspunkten för EU-projekt som Kimitoöns kommun deltar i är att stöda utvecklingen av regionen, till exempel att stärka livskvaliteten på orten, utveckla hållbara lösningar eller stöda livslångt lärande och innovationsverksamhet. Innehållet i projekten kan vara allt från att utveckla näringsliv och turism, utarbeta nya metoder inom social- och hälsovård, stöda kunskapsutbyte mellan skolor till att förbättra infrastrukturen.

Inom EU finns ett stort antal fonder och program som kan bevilja finansiering för utvecklings- och kunskapsutbytesprojekt. Strukturfondernas mål är att utjämna de ekonomiska och sociala skillnaderna inom EU. Alla medlemsländer har möjlighet att ansöka om dessa pengar. Strukturperioden som pågår 2014-2020 ger möjligheter att ansöka om externa projektmedel för utvecklingsåtgärder i regionen.

De flesta projekt genomförs i samarbete med andra organisationer, kommuner, regioner eller medlemsländer.

Utvecklingsavdelningen bistår gärna med råd och handledning i projektfrågor. Exempelvis via Leader har föreningar och företag möjlighet att få finansiellt stöd för att utveckla sina projektidéer till konkreta åtgärder.

Mera information om kommunens projektverksamhet ges av projektkoordinator Sven Ivars tfn 040 1488 5527 e-post förnamn.efternamn@kimitoon.fi.

Nedan finns en lista på vilka EU-projekt som pågår under 2018:


SABE (Samarbete inom besöksnäringen på Kimitoön och i Salo)

Projektets målsättning är att bygga en modell där mikro- och småföretag gör ett heltäckande och gränsöverskridande samarbete för att öka besöksnäringens konkurrenskraft och där mervärde skapas för både företag och området överlag.

Vi vill öka besöksnäringens kunnande om internationalisering, så att företagens exportduglighetskriterier är i skick, och stärka områdets spetsteman genom produktifiering. Våra spetsteman är naturturism, skärgårdsturism, lokal kultur och evenemangsturism. Inom dessa teman ska SaBe skapa attraktiva produkter för alla årstider, förenhetligade med internationell efterfrågan, och på så sätt skapa förlängda vistelser och förlänga säsongen i området. Projektet satsar i synnerhet på säsongsförlängande verksamhet.

SaBe är ett gemensamt projekt av Kimitoöns kommun, Salo stad och Forststyrelsen.

Projekttid: 1.1.2017-30.6.2018
Finansiär: Egentliga Finlands NTM-central med medel från landsbygdsprogrammet
Totalbudget: 199 521 euro, Kimitoöns andel  78 434 euro

Projektplan (på finska)

Kontaktpersoner i Kimitoöns kommun:

Benjamin Donner, turismchef tfn 040 662 3833
förnamn.efternamn@kimitoon.fi

Jenni Moberg, projektkoordinator för Kimitoön tfn 040 631 6020
förnamn.efternamn@kimitoon.fi


Mera närmat i Egentliga Finland

Närmat är en växande sektor som behöver nya, innovativa företagare för att fylla konsumenternas förändrade behov. Projektet kommer att uppmuntra till nyföretagande bland annat genom att via ett starkt nätverk föra fram olika alternativ för företagande i livsmedelsbranschen.

Projektet fungerar som en aktiv länk mellan de lokala livsmedelsproducenterna och livsmedelsföretagen och livsmedelssektorn i Egentliga Finland. Projektet kommer även att utveckla alternativ till de traditionella distributionskedjorna, till exempel gårdsförsäljning, näthandel, REKO-ringar, matcirklar med mera. Projektet genomförs i nära samarbete med Pargas stad. Projektets huvudman är Brahea-centret vid Åbo universitet och övriga samarbetsparter är Yrityssalo Oy, Unipolis Oy, Auranmaan Yrityspalvelut och Loimaa. Projektet finansieras av Egentliga Finlands NTM-central med medel från landsbygdsprogrammet.

Projekttid: 1.9.2015-31.3.2017
Totalbudget: 665 445 euro
Projektledare: Margot Wikström, tfn 040 735 0593