Vårdkoordinator

Vårdkoordinator fungerar som kontaktperson mellan kunden och serviceproducenten. Koordinatorn betjänar alla åldersgrupper.

Tfn 02 4260 405 eller 040 649 7969