2_IMG_3669_SC

Hälsotjänster

Vi månar om din hälsa!

Vi vill erbjuda alla åldrar en god vård i trygg miljö, utgående från individuella behov.

Vi har två hälsostationer där du kan få hjälp om du blir sjuk. Här får du personligt bemötande och mångsidig, professionell vård. Hälsocentralsjukhusen tar snabbt emot patienter från specialsjukvården för fortsatt vård eller rehabilitering.

Även på äldre dagar skall man kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv i Kimitoön. Personalen i vård i hemmet och dagcenterverksamheten hjälper dig som vill och kan bo hemma på äldre dagar. Och när det inte räcker till erbjuder vår åldringshem och våra serviceboenden trygghet och omsorg.