Företagshälsovård

Målgrupp

Kimitoöns företagshälsovård erbjuder arbetsgivare och arbetstagare, lantbrukare och företagare på Kimitoön tjänster inom företagshälsovården. Alla arbetstagare omfattas av företagshälsovården. Arbetsgivarna är skyldiga att ordna företagshälsovård för sina anställda. FPA ersätter en del av kostnaderna som är förorsakade av företagshälsovården. Arbetsfysioterapeut anlitas vid behov.

Företagshälsovårdens målsättning är:

”En välmående arbetstagare i en trygg, hälsosam och fungerande arbetsmiljö”

  • Lisbet Andersson, företagshälsovårdare, tfn 02 4260 429 eller 040 549 0626
  • Githa Lehtinen, mottagningsbiträde, tfn 02 4260 428

Besöksadress: Vårdbackavägen 4-6, 25700 Kimito