Hälsocentralsjukhus

Hälsocentralsjukhuset, Kimito avdelning
Vårdbackavägen 4-6
tfn 02 4260 438
fax 02 4260 440

Vi ber vänligen anhöriga kontakta avdelningen i Kimito per telefon mellan kl. 14-15 eller vid annan tid enligt skild överenskommelse.

Hälsocentralsjukhuset, Dalsbruks avdelning                                   
Sjukhusvägen 4
tfn 02 4260 529                                                                                   
fax 02 4260 533    

Hälsocentralsjukhuset har 25 platser för akut vård i Kimito och 20 platser för rehabiliterande vård i Dalsbruk. 
I hälsocentralsjukhuset uppmuntras patienterna till delaktighet i vården och i de dagliga aktiviteterna utgående från individuellla behov och förutsättningar.

  • Besökstid kl. 10-19. Vid vårdåtgärder ber vi besökare visa hänsyn och avlägsna sig från patientrummet.

När det gäller vårdkontakter svarar vi inte per e-post p.g.a. datasekretess.

Kimito avdelning

Nea Forss, avdelningsskötare
tfn 02 4260 438 eller 040 661 7711

Gun Nygård, avdelningssekreterare
tfn 02 4260 438

Dalsbruks avdelning

Kerstin Bergström-Pomrén, biträdande avdelningsskötare
tfn 02 4260 529 eller 040 661 7110

Ann-Kristin Borg-Lundström, avdelningssekreterare
tfn 02 4260 529