Tidsbeställning till skötare

OBS! Sjukskötarmottagningen i Dalsbruk är stängd under tiden 4.12.2017 - 7.1.2018.

Per telefon vardagar kl. 8-16: tfn 02 4260 400

Öppethållning i Kimito

Må-fre kl. 8-16. Besöksadress: Vårdbackavägen 4-6, Kimito
Ring alltid innan du kommer till mottagningen!
Läkarjouren vid Kimito läkarmottagning är öppen alla vardagar kl. 8-16

Öppethållning i Dalsbruk (stängd 4.12.2017- 7.1.2018)

Läkarmottagningen i Dalsbruk är öppen må-to kl. 8-16. Besöksadress: Sjukhusvägen 4, Dalsbruk.

Ring alltid innan du kommer till mottagningen!