IMG_3325_SC

Sysselsättande tjänster

Förman för sysselsättningsverksamheten: Ann-Margareth Österås 040-648 6434

  • Ansvarar för de sysselsättande tjänsterna i kommunen samt lönesubvention och arbetsprövning.

Ekocenter

Arbetsledare: Robin Savonius 040-662 5533

  • Ekocenter är en återvinningscentral i Dalsbruk med sysselsättande verksamhet. Centret erbjuder arbetsprövningsplatser, rehabiliterande arbetsverksamhet samt lönesubventionsplatser.

Arbetslivstränare

Maria Lindberg 040-635 8435

  • Arbetslivstränaren finns som stöd för den som efter en längre tid utanför arbetsmarknaden finner det obekvämt att gå till en ny arbetsgivare. Arbetslivstränaren stöder i allt arbetsrelaterat, såsom t.ex. arbetsintervjuer. 

Ungdomsverkstaden ISLA +

Handledare: Henrika Tytärniemi 040-681 3313

  • Ungdomsverkstaden riktar sig till arbetslösa ungdomar i åldern 16-29 år. Verkstaden erbjuder hjälp och stöd samt sysselsättning fyra dagar i veckan i form av arbetsprövningsplatser, rehabiliterande arbetsverksamhet mm.

Uppsökande ungdomsarbetare

Malin Eriksson 040-6374949

  • Uppsökande ungdomsarbetaren hjälper unga i åldern 16 - 29 år. Stödet riktar sig till dem som inte studerar eller befinner sig på arbetsmarknaden, eller dem som behöver få tillgång till de tjänster som finns till för unga.

Socialarbetartjänster

Ulrika Masalin

Ann-Margareth Österås

  • TYP samarbete samt aktiveringsplaner i kommunen.

Byråsekreterare

Britt-Marie Grönroos (02) 4260660