Aktuellt

04.01.2018 14:33

Ändringar i sorteringsstationernas öppettider

Öppettiderna för sorteringsstationerna i Houtskär, Kimitoön och Bjärnå har ändrat i början av året. Öppettiderna för LSJH:s övriga stationer förblir oförändrade.

Sorteringsstationen i Kimitoön betjänar torsdagar kl. 13-18. Under sommarsäsongen har stationen öppet på tisdagar istället för på måndagar. Under sommarsäsongen april-oktober betjänar stationen alltså förutom under den reguljära öppettiden på torsdagar även på tisdagar kl. 10-15 samt under den sista helgfria lördagen i månaden.

De ändrade öppettiderna är baserade på kundrespons och uppföljning av antalet besökare på stationerna.

Vid sorteringsstationerna mottas alla slag av avfall under deras öppettider. Från hushåll kan man utan avgift föra till stationen bland annat farligt avfall (upp till 50 kilo eller liter), lysrör, lågenergilampor, söndriga elapparater, ris och kvistar, tryckimpregnerat virke (under 1 m3) samt avlagda textilier.

Kontaktuppgifter och öppettider för LSJH:s alla sorteringsstationer på adressen www.lsjh.fi/avfallscentraler-och-stationer.


Tillbaka till rubrikerna