Aktuellt

06.11.2017 08:48

Bidrag för utplantering av fiskyngel

Skärgårdsnämnden beviljar understöd för utplantering av fiskyngel som skett år 2017.

I skriftlig ansökan bör framkomma den planterade yngelmängden, art och to­talkostnaderna samt var planteringen skett. Till ansökningen bör fogas kopia av kvittot över inköpt yngelmängd år 2017.

Ansökningarna bör inlämnas senast 4.12 2017 till Kimitoöns kommun, Benjamin Donner / SKGN,  Vretavägen 19, 25700 Kimito. Närmare uppgifter ges av turismchef Benjamin Donner, tel. 040 662 3833.

Tillbaka till rubrikerna