Aktuellt

14.06.2018 10:26

Dragsfjärds östra skärgårds stranddelgeneralplanändring

Efter 11-års arbete kan vi nu med glädje meddela att fullmäktige godkände planändringen på sitt möte den 28.5.2018. Nu följer ännu besvärstiden som löper ut i slutet av juli.

Markägare får ett protokollsutdrag med besvärsrätt. Om inga besvär kommer, som berör hela planen, vinner planen laga kraft när besvärstiden löpt ut. Kommer det besvär som rör något enskilt område på planen så kan fortfarande planen till övriga delar vinna laga kraft och det blir då ett ”hål” i planen för det område besväret gäller.

Planläggningsenheten önskar alla en skön sommar och hoppas att ni i höst kan börja beviljas bygglov enligt den nya planen.

bastu


Tillbaka till rubrikerna