Aktuellt

13.06.2018 16:08

Företagarenkät

13.6 - 10.7.2018

Kimitoöns kommuns vision för år 2021 är "Kimitoön är Finlands mest smidiga och livskraftiga skärgårdskommun - präglad av aktivt företagande i inspirerande, havsnära miljö".
Nu vänder vi oss till dig som verkar som företagare på Kimitoön. Din åsikt är viktig för att vi tillsammans ska jobba för att uppnå visionen.


Företagarenkät


Tillbaka till rubrikerna