Aktuellt

08.08.2018 10:18

Förlängd svarstid på företagarenkäten

Företagarenkäten är öppen på nytt.

- Många svar har redan kommit in men för att få en så heltäckande undersökning som möjligt har vi bestämt att öppna enkäten på nytt, berättar utvecklingschef Gilla Granberg.

Enkäten är nu öppen fram till den 9.9. Bland alla som svarar lottas det ut 5 stycken biobiljetter. (De som redan tidigare besvarat enkäten och nu vill delta i utlottningen av biobiljetter kan skicka sina kontaktuppgifter till adressen gilla.granberg@kimitoon.fi)

Tack för alla svar!

Kimitoöns kommuns vision för år 2021 är "Kimitoön är Finlands mest smidiga och livskraftiga skärgårdskommun - präglad av aktivt företagande i inspirerande, havsnära miljö".
Nu vänder vi oss till dig som verkar som företagare på Kimitoön. Din åsikt är viktig för att vi tillsammans ska jobba för att uppnå visionen.Tillbaka till rubrikerna