Aktuellt

02.03.2018 13:20

Frontveteraner se hit!

Nu är det aktuellt att ansöka om kommunala öppenvårdstjänster i hemmet. Ansökningstid 2-26.3.2018.

En person som är berättigad till öppenvårdstjänster ska vara bosatt i Finland och ha deltagit i 1939-1945 års krig. Personen ska ha tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken.
Invaliditetsgraden, enligt militärskadelagen får enligt statskontorets anvisningar vara högst 9 %. Anslaget kan användas för tillhandahållande av hemtjänster enligt socialvårdslagen för veteraner som är i behov av dessa. På användningen av anslaget tillämpas behovsprövning enligt socialvårdslagen, dock så att veteranens inkomster inte behöver utredas. De tjänster som tillhandahålls i hemmet kan vara t.ex. hjälp av hemvårdare, matservice, klädvårdsservice, städhjälp, transportservice, gårdsarbeten, hemsjukvård. Målet är att på ett mångsidigt sätt stödja veteranerna så att de klarar sig hemma. År 2018 beviljat veteranbidrag kan användas under tiden 1.4.2018-31.7.2019.

Ansökningsblankett kan sökas från servicerådgivningarna i kommunen eller via denna länk.

Tillbaka till rubrikerna