Aktuellt

04.01.2018 06:00

Hemmaröstning i presidentvalet

En röstberättigad får förhandsrösta hemma om hans eller hennes rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstning- eller förhandsröstningsstället.

Den som har rätt att rösta hemma ska till centralvalnämnden i sin hemkommun anmäla sin önskan att förhandsrösta hemma. En närståendevårdare som bor i samma hushåll får rösta i samband med hemmaröstningen.

Anmälan görs antingen skriftligen (blankett hittas här) eller per telefon (02) 42 600. Anmälan bör inkomma senast tisdagen den 16 januari 2018 kl. 16.00.

För den som redan anmält sig för hemmaröstning i det första valet gäller anmälan också i det eventuella andra valet, d.v.s. det behövs ingen ny anmälan.

Tillbaka till rubrikerna