Aktuellt

09.01.2018 15:28

Jobb på Kimitoön-Expo lockar företag och arbetssökande till Wrethalla

Kimitoöns jobbmässa, Jobb på Kimitoön-expo, vill sammanföra lokala företag och ortsbor fredagen den 2 februari mellan klockan 13.00 och 17.00 i Wrethalla, Kimito.

Det är första gången jobbmässan ordnas, och drygt 30 företag väntas dyka upp för att svara på frågor och diskutera jobbärenden med besökarna. Samtidigt kan företagen passa på att bekanta sig med andra företag inom samma bransch, och kanske hitta nya samarbetsöppningar. I jobbmässan väntas också rekryterande metall- och båtföretag från grannkommunerna delta.

Skapar diskussion om dolda arbetsplatser på Kimitoön

Jobbmässans grundtanke är att väcka diskussionen om dolda arbetsplatser på Kimitoön – en diskussion både för företagen och de arbetssökande. Kimitoöns kommun samarbetar med Kimitoöns Företagare r.f. och vill skapa utrymme för ortens företag att komma och bekanta sig med olika finansieringsmöjligheter och rekryteringsstöd. På plats finns bl.a. experter från NTM-centralen, Finnvera, TE-byrån och Leader-gruppen i Åboland.

Gratis busstransport kommer att ordnas från Dalsbruk till jobbmässan i Kimito!

Program och information uppdateras efterhand på evenemangets hemsida och på Facebook-evenemanget.Tillbaka till rubrikerna