Aktuellt

14.11.2017 09:20

Kimitoöbor tyckte till om sin hemkommun

Kimitoöns kommun är med i Kommunförbundets forskningsprogram Arttu2, som omfattar 40 kommuner på olika håll i landet. Resultaten ger kommunen information som är till stöd för beslutsfattandet.

Forskningsprogrammet senaste undersökning var en invånarenkät som gjordes våren 2017. På Kimitoön svarade 177 personer, av ett utskick på totalt 450. Svarsandelen var 39,3 procent, något högre än i övriga kommuner.

Vad tycker då kimitoöborna om sin kommun? De som svarade på enkäten uppskattar närheten till naturen, upplever en god tillgång till service och känner sig trygga. Den kommunala ekonomin anses välskött och invånarna värnar om kommunens självständighet. Samtidigt anser man att kommunen borde stärka sin konkurrenskraft och att det behövs bättre trafikförbindelser.

Av kommunens tjänster får omsorgen nästan genomgående höga vitsord. Bland annat läkar- och skötarmottagning, mödra- och barnrådgivning, hemvård och familjerådgivning anses väldigt bra ordnade. Inom bildningen utmärker sig bland annat dagvård, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundläggande utbildning för årskurserna 1-6, kultur samt vuxeninstitut, medan förbättringar önskas inom grundläggande utbildning för årskurserna 7-9 och motionstjänster.

Kimitoöborna är aningen mer intresserade av kommunalpolitiken än invånare i andra kommuner, men färre är intresserade av att ställa upp för ett kommunalt förtroendeuppdrag. Beslutsfattandet hoppas man ska bli mer rättvist och jämlikt, och man önskar också mer information om beslut och kommunens tjänster.

Överlag är kimitoöbon mer benägen än invånare i andra kommuner att aktivera sig i föreningar och byalag. Dessa upplevs också som viktiga kanaler för att påverka beslutsfattandet i kommunen.

Bilaga:


Tillbaka till rubrikerna