rss Aktuellt

07.11.2018 14:21

Kommunstyrelsen sammanträder 12.11.

Kommunstyrelsen samlas till möte måndag 12.11. kl. 16.

Föredragningslista:

116 § Budget 2019 och ekonomiplan 2019-21.

Mötets föredragningslista och senare också mötesprotokollet finns här.


Tillbaka till rubrikerna