Aktuellt

14.11.2017 09:36

Kommunstyrelsens beslut 13.11.

Kimitoöns kommunstyrelse beslutade på sitt möte den 13 november om bland annat följande ärenden:

  • Kommunens kommunikationspolicy godkändes. Kommunikationspolicyn definierar allmänna, interna och externa mål med kommunens kommunikation samt dess organisation.
  • Statlig vinterförbindelse till Örö: Kimitoöns kommun ber trafikministeriet, trafikverket och Egentliga Finlands NTM-central att stödja utvecklandet av förutsättningarna för verksamhet på ön genom att planera förbindelse-båtstrafiken så att Örö norra hamn under vintertid vid behov kan anlöpas en gång per vecka.
  • Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020: Ärendet bordläggs fram till kommunstyrelsens nästa möte.
  • Inlämnad motion: ”Grundande av rekreationsområde på Fångskäret”. Tekniska nämnden konstaterar att förutsättningarna för att grunda ett rekreationsområde på Fåfängskäret finns. Medel för anläggandet av rekreationsområdet reserveras i budgeten för år 2018.

Länkar


Tillbaka till rubrikerna