Aktuellt

10.07.2018 13:29

Konstkiosken ger barn och unga bättre tillgång till konsthobbyer

Konstkiosken, som är ett nytt projekt i Kimitoöns kommun, innebär att det cirkulerar konstverkstäder i kommunens alla skolor under de följande två åren. Projektet, som startar i september, är ett av statens spetsprojekt. Målet är att skapa jämlika möjligheter för barn och unga att uttrycka sig kreativt.

Projektet erbjuder en ny form av verksamhet som en del av elevernas skoldag. Konstkioskens pedagog besöker tre skolor i veckan och arrangerar kreativ hobbyverksamhet under skoldagens längsta rast. Verksamhetens innehåll utformas och utvärderas i ett samarbete mellan kioskens arrangörer och skolornas elevråd.

– Vi vill att verksamheten ska reflektera elevernas verklighet och önskemål och ska sträva efter att skapa så mycket verksamhet på deras villkor - vad och hur de vill skapa, vill de ta ställning till något, och hur och när de vill visa sina verk för allmänheten, säger kultursekreterare Hanna Mehtonen-Rinne, som har varit med och skapat projektansökan. 

Deltagandet i Konstkioskens verkstäder är kostnadsfritt och frivilligt. Genom att delta i Konstkioskens verksamhet får de unga verktyg för att behandla och uttrycka upplevelser ur deras egen vardag. Samtidigt utvecklas deras kulturella medvetenhet och det föds en ny dialog mellan skolelever, skolan och kommunens konstnärer.

Kioskprojektet drivs av Kimitoöns kommun och Sagalunds barnkulturcenter i samarbete med kommunens skolor. Kärnpersonen i projektet är den kreativa kioskpedagogen, som nu söks och anställs i augusti.

Ansökningstiden för positionen fortlöper till den 10 augusti. Mer information om tjänsten ges av kultursekreterare Hanna Mehtonen-Rinne, telefontid måndagar kl. 12-14, tel. 040 751 9836.

Tillbaka till rubrikerna