Aktuellt

27.02.2018 08:25

Läget med revideringen av Dragsfjärds östra skärgård stranddelgeneralplan

För tillfället ser tidtabellen ut så att vi hoppas på att få planen godkänd i fullmäktige till sommaren (eventuellt den 4.6.2018).

Vi arbetar fortfarande med att få kontakt med alla markägare som äger de redan tidigare grundade skyddsområdena på Natura 2000 området för att få deras utlåtanden som krävs innan vi kan gå vidare med planen. När vi fått kontakt med alla återstår att göra de sista finjusteringarna innan planen kan föras för godkännande.

Genmälena till inlämnade anmärkningar gällande förslag II godkänns av tekniska nämnden samtidigt som planen går vidare för godkännande till kommunstyrelsen och fullmäktige.


Tillbaka till rubrikerna