Nyhetsarkiv

08.06.2018 09:36

Blankabiblioteken i Pargas stad och Kimitoöns kommun lanserade ett nytt nätbibliotek den 7.6.

Det nya nätbiblioteket finns på den från förr bekanta adressen: blanka.fi Nätbibliotekets funktioner och innehåll utvecklas ständigt. Vi tar gärna emot respons och önskemål angående innehållet. Det nya nätbiblioteket medför användarvänliga förbättringar och rikligt med boktips.

Som kund kan du bland annat:


-ansluta hela familjens bibliotekskort till ett nätbibliotekskonto
-skapa och dela favoritlistor, i vilka du kan sammanställa t.ex. böcker som du har läst
-göra en sökbevakning för att få e-post om när för dig intressant material går att reservera
-byta din PIN-kod själv

Du hittar mer instruktioner och tips på nätbiblioteket!

Det nya nätbiblioteket är en del av Finna-helheten. Finna är ett för biblioteken avgiftsfritt nätbibliotek som baserar sig på öppen källkod. Nationalbiblioteket ansvarar för Finnas utveckling och upprätthållning. För tillfället är över hundra arkiv, muséer och bibliotek en del av Finna.


Tillbaka till rubrikerna