Nyhetsarkiv

07.06.2018 13:43

DB2020 vill locka fler besökare till Dalsbruk

Pressmeddelande och inbjudan 9.6.2018 kl. 12.00, Dalsbruks torg

Hur ska man få saker att hända i Dalsbruk? Den här frågan ställdes från flera olika håll, vilket resulterade i att arbetsgruppen DB 2020 startade förra hösten.

På lördag klockan 12.00 i samband med Dalsbruks säsongsöppning, som arrangeras av Dalsbruks byalag, kommer man på torgets scen att för första gången presentera resultaten som DB2020 kommit fram till. Längs med hela säsongsöppningen, klockan 10.00 - 14.00, finns det representanter på plats i arbetsgruppens torgplats. 

Under vintern gjordes en undersökning där resultaten visade att det finns ett ökat informationsbehov. – Det här har vi löst genom en elektronisk portal som vi öppnar på lördag! Dessutom har vi flera andra konkreta lösningar att berätta om, säger Sam Forsbom som är en av arbetsgruppens eldsjälar.


Företagare, tredje sektorn, invånare, fritidsboende och kommunen har samarbetat 

Arbetsgruppen har varit ett så kallat rundabordssamarbete, någonting som man från Kimitoöns kommuns sida är glada över. – Rundabordssamarbeten, det vill säga att man från offentliga, privata och tredje sektorhåll tillsammans sätter sig ner och diskuterar samt söker lösningar är en arbetsmetod som idag ofta förespråkas. Bland annat i vår strategi, berättar Gilla Granberg utvecklingschef i Kimitoöns kommun.

Under vintern har arbetsgruppen DB2020 jobbat kring tre huvudfrågor. Hur förlänga sommarsäsongen? hur öka besökarmängden? och hur förbättra möjligheterna för alla intressenter i Dalsbruk? 

– Jag tror att liknande arrangemang skulle kunna ordnas på flera orter! Det har verkligen varit en positiv upplevelse, konstaterar Forsbom.

Välkommen till Dalsbruks torg, lördagen 9.6. kl.12. 00, för att ta del av DB2020:s lösningar för att öka besökarmängden i byn.  


Tillbaka till rubrikerna