Nyhetsarkiv

01.02.2018 13:03

Enkäten om barnfamiljernas välfärd och tjänster

Institutet för hälsa och välfärd samlar under tiden februari-oktober 2018, in information om familjens hälsa, välfärd, användning av service och serviceupplevelser.

Föräldrar vars barn, under denna tidsperiod, deltar i rådgivningens omfattande hälsogranskning för 4-åringar har möjlighet att delta i undersökningen. Föräldrar ger sitt samtycke till undersökningen och får undersökningsmaterialet i samband med barnets 4-års hälsogranskning. Undersökningen är frivillig.

Mera info om undersökningen fås från dagvården, rådgivningen och på institutet för hälsa och välfärds hemsida www.thl.fi/lth.


Tillbaka till rubrikerna