Nyhetsarkiv

05.09.2018 12:17

Fullmäktiges möte måndag 10.9.

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 10.9. kl. 16.00 i Dalsbruks skola, mediateket, Einarsvägen 1.

Du kan följa mötet på plats eller hemma via webben och tv (Watson kanal 341).

Föredragningslista:

25 § Inlämnad motion:”Fem år betalningstid för anslutning till vatten och avlopp”
26 § Inlämnad motion: ”Öppna informationsmöten och frågestunder”
27 § Inlämnad motion ”Nya utrymmen för ungdomar i Dalsbruk med omnejd”
28 § Kompletteringsval: Näringslivsnämnden
29 § Verkställande av kommunfullmäktiges beslut 28.5.2018: Hälsovårdens sommararrangemang
30 § Åtgärder med anledning av 2017 års revision
31 § Tillfälliga utskottets förslag till kommunfullmäktige i ärendet som gäller avsättande av revisionsnämnden
32 § Val av revisionsnämnd och fastställande av revisionsnämndens mandatperiod

Föredragningslistan finns även här.

Tillbaka till rubrikerna