Nyhetsarkiv

21.11.2017 07:43

Islaparlamentet närmar sig

Kimitoöns ungdomsparlament i samarbete med utvecklingsavdelningen och fritidsenheten har beslutat att även detta år arrangera Islaparlamentet, den 20 november 2017. Islaparlamentet går ut på att barn och ungdomar i kommunen får komma med projektförslag eller idéer om förbättrande av närmiljön för ungdomar på Kimitoön.

Det finns 10.000 € att dela ut för bästa förslag eller för flera bra förslag, beroende på ansökningarna. En lätt version av projektförslaget skall vara inlämnat senast 10.11 via https://www.lyyti.in/Islaparlamentti_9741/se eller med en blankett som man kan lämna i skolan. Islaparlament gruppen kan vid behov gallra bort förslag som är osakliga eller omöjliga att genomföra. Om det kommer jättemånga förslag väljer gruppen ut de 10-15 bästa som får komma och presentera sig till islaparlamentet.

På Islaparlamentet den 20.11 är det sedan meningen att projektförslagen skall presenteras. Ungdomarna kommer själv att rösta fram det bästa förslaget. Varje lågstadieskola väljer två representanter med rösträtt till Islaparlamentet. Högstadierna och gymnasiet representeras av ungdomsparlamentet. Sammanlagt har vi då 33 elever som är med i Islaparlamentet.

Ungdomar som är med i Isla parlamentgruppen kommer att besöka alla skolor under de närmaste veckorna och presentera Islaparlamentet. Vi får senare återkomma till praktiska detaljer.

Mera information ges av koordinatorn för ungdomsarbete Jaana Eriksson tfn 040 7004 219.


Tillbaka till rubrikerna