Nyhetsarkiv

05.10.2018 09:23

Nytt projekt utvecklar natur- och kulturstigar i Dalsbruk

Leaderprojektet Dalsbruks stigar ska utveckla nya koncept för natur- och kulturstigarna i Dalsbruk samt ta fram digitalt material. Projektet pågår fram till sommaren 2020.

sannamarik
Sanna-Mari Kunttu.
- Alla stigar är annorlunda och har sin egen målgrupp, säger projektledare Sanna-Mari Kunttu vid Kimitoöns kommun.

Syftet är att höja ortens profil och skapa nytta för invånare, besökare, näringslivet och lokalsamhället. Arbetet sker i samarbete med Konstsamfundet som är den huvudsakliga markägaren i området.

Kunttu har börjat med att fräscha upp innehållet för naturstigen Dammen. Längs samma rutt har hon också tagit fram en prototyp för barnens naturstig, som nu ska testas av barn vid daghemmet och skolklasser. För familjer planeras en pysselstig som ska leda till olika aktiviteter i Dalsbruk och dess omgivning.

Historia och välmående

En av de större bitarna är en kulturstig som ska berätta om bland annat Dalsbruks historia och byggnadernas namn.

- Där blir det samarbete med bruksmuseet för att ta fram material och lyfta fram olika berättelser från orten. Vi har också funderat på att ta fram olika videoberättelser tillsammans med kulturfestivalen Norpas.

Längs rutten till Senatsberget planeras en välmåendestig med tavlor som berättar om naturens välgörande effekter.

- Den riktar sig mer mot turister som är intresserade av naturen och den positiva inverkan som den har på vår hälsa, säger Kunttu.

Rutten till Senatsberget håller för tillfället på att få nya skyltar och ett utsiktstorn via ett annat projekt, Åppohoppa.

Kan få hjälp via projektet

Alla nya stigar kommer att få material på svenska, finska och engelska, förutom barnens naturstig som är på svenska och finska.

- Ett viktigt mål i projektet är att ta fram koncept för digitala stigar. Om till exempel föreningar eller byalag vill ha tips så kan man få hjälp via projektet, säger Kunttu.

I projektets planerings- och arbetsgrupp ingår representanter för Sagalunds museum, Dalsbruks byalag, Söderlångvik gård, kommunen, föreningar, det lokala näringslivet samt fritidsboende.

Huvudman är Kimitoöns kommun. Leader står för 70 procent av finansieringen och utvecklingsbolaget Faxell 2.0 för resten. Totalbudgeten är 61 162 euro.

Fakta: Fem olika natur- och kulturstigar under utveckling

  • Dammen naturstig. Materialet utvecklas och kommer också att finnas digitalt. Planer finns på informationstavlor med bilder.
  • Barnens naturstig. Rutten går längs Dammens naturstig. Barn kan låna en ryggsäck som innehåller material för att utforska närområdet. Åldersrekommendationen är 6-8 år. Rutten passar också för skolgrupper.
  • Kulturstigen. Berättar om Dalsbruks historia, byggnadernas namn och konst. Både en digital rutt och informationstavlor planeras.
  • Hela familjens pysselstig. En helt och hållet mobil stig som leder vandrarna till olika aktiviteter som till exempel frisbeegolf och simstranden.
  • Välmåendestig längs rutten till Senatsberget. Stigen får cirka tio informationstavlor som berättar om naturens välgörande effekter för hälsan och innehåller olika uppgifter.

Mer information:

Sanna-Mari Kunttu, projektledare, tel. +35840 660 9032, sanna-mari.kunttu(at)kimitoon.fi

Dalsbruks_stigar_SMKunttu (1)


Tillbaka till rubrikerna