Nyhetsarkiv

05.09.2018 14:14

Planering av seniorhus påbörjas i Dalsbruk

Representanter för kommunen, Yrjö ja Hanna-stiftelsen och olika lokala intressegrupper och föreningar träffas för en workshop i Dalsbruk den 24 september. Vid workshopen påbörjas planeringen av ett eventuellt seniorhus med cirka 30 bostäder i Dalsbruk.

Kommunstyrelsen fattade ett principbeslut om att påbörja planeringen vid sitt möte 11.6.2018 (se bilaga). En inbjudan till olika intressegrupper har skickats ut.

En inledande tanke är att seniorhuset skulle byggas på Dalsbruks hälsostations tomt, och därmed ersätta den nuvarande hälsostationen. Seniorhuset skulle innehålla moderna och förmånliga bostäder för seniorer samt lokaler som kommunen, föreningar och företag kan använda.

Först efter att nödvändiga utredningar och planer har gjorts kan det fattas beslut om ett eventuellt byggande. Beslutet fattas då av Yrjö ja Hanna -stiftelsens styrelse och Kimitoöns kommunfullmäktige. Byggherre skulle bli Yrjö ja Hanna –stiftelsen.

Följande intressegrupper och föreningar har fått inbjudan till tillfället:

Kimitoöns äldreråd, Dragsfjärds pensionärer, Dalsbruks arbetarpensionärer, Dragsfjärds arbetarpensionärer, Saariston seniorit, Dalsbruks byalag, Kimitoöns Företagare, Folkhälsans förbund, Finlands Röda Kors - Åboland, Kemiönsaaren seniorit, Kimitoöns kommun (tekniska avdelningen, omsorgsavdelningen, kultur, motion),

Bilaga:


Tillbaka till rubrikerna