Aktuellt

13.07.2018 08:37

Påminnelse: Dalsbruks idrottspark

Dalsbruks idrottspark kommer att piffas upp. Arbetet är ännu i idéstadiet. Kom med dina idéer och åsikter!

Under år 2018 planeras parken. Hur kan vi utveckla Dalsbruks idrottspark? Delta och påverka!

Delta i idéstadiet via tjänsten Dinåsikt.fi! En planskiss av området kan du se här (pdf).


Tillbaka till rubrikerna