rss Aktuellt

07.11.2018 10:08

Pop up-sorteringsstation kommer till Kimito

Måndagen den 12.11.2018 kl. 15.00-18.00 kommer Sydvästra Finlands Avfallsservices Pop up-sorteringsstation till Kimito.

Stationen tar avgiftsfritt emot små mängder avfall från hushåll.
Pop up-sorteringsstationen kommer att finnas vid Kimitonejdens skola, Skolvägen 4.


Tillbaka till rubrikerna