Aktuellt

22.11.2017 15:18

Tillsättande av råd för äldre och för personer med funktionsnedsättning

Kimitoöns kommun tillsätter ett råd för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Rådet har totalt 11 medlemmar, så att de väljs för fullmäktiges mandatperiod enligt följande:

  • 5 personer väljs av pensionärsföreningarna
  • 3 personer av handikapporganisationerna
  • 3 personer av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 23.10.2017 för sin del valt följande personer:

Johan-Gustav Knuts, ordförande

Leif Lindgren, vice ordförande

Ingmar Forne

Föreningarna och organisationerna uppmanas nominera sin kandidater till rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning senast 20.12.2017. Namnförslagen skickas till byråsekreterare Nina Nybondas. 

Kommunstyrelsen fastställer valet av hela rådet då föreningarna och organisationerna har nominerat sina namn.

Erika Strandberg                                         Eva Manelius

förvaltningschef                                         äldreomsorgschef


Tillbaka till rubrikerna