Aktuellt

16.11.2017 Hur ska vården se ut i framtida kommunen?

Vård- och landskapsreformen – Hur ska vården se ut i framtida kommunen? Öppet diskussionsmöte för invånare. Måndag 4.12. kl. 18.00 i Dalsbruks kommunkansli (fullmäktigesalen, 2:a vån).

Läs mera


15.11.2017 Företagarkaffe om rekrytering måndag 27.11

Företagarkaffe måndag 27.11 kl. 8.30 i Rosala Handelsbod, Dalsbruk. Tema: Rekrytering. Ingen förhandsanmälan. Välkommen! Arr. Kimitoöns kommun & Kimitoöns Företagare rf.

Läs mera


14.11.2017 Kommunstyrelsens beslut 13.11.

Kimitoöns kommunstyrelse beslutade på sitt möte den 13 november om bland annat följande ärenden:

Läs mera


14.11.2017 Kimitoöbor tyckte till om sin hemkommun

Kimitoöns kommun är med i Kommunförbundets forskningsprogram Arttu2, som omfattar 40 kommuner på olika håll i landet. Resultaten ger kommunen information som är till stöd för beslutsfattandet.

Läs mera


13.11.2017 Gratis buss till rekryteringsmässan i Åbo

Kom med på rekryteringsmässan i Åbo - gratis busstransport från Kimitoön!

Läs mera


09.11.2017 Bli av med skrotbilen gratis och utan ansträngning

Nu blir man lätt av med en gammal, onödig skrotbil. Ni behöver bara ringa till Harkka-Yhtiöt Oy Ab på numret 02-4356 199

Läs mera


06.11.2017 Föreningsbidrag ledianslagna att sökas

Kultur- och Fritidsnämnden i Kimitoön lediganslår följande bidrag för registrerade föreningar med Kimitoön som hemort att sökas under tiden 6-22.11.2017:

Läs mera


06.11.2017 Bidrag för utplantering av fiskyngel

Skärgårdsnämnden beviljar understöd för utplantering av fiskyngel som skett år 2017.

Läs mera


21.11.2017 Islaparlamentet närmar sig

Kimitoöns ungdomsparlament i samarbete med utvecklingsavdelningen och fritidsenheten har beslutat att även detta år arrangera Islaparlamentet, den 20 november 2017. Islaparlamentet går ut på att barn och ungdomar i kommunen får komma med projektförslag eller idéer om förbättrande av närmiljön för ungdomar på Kimitoön.

Läs mera


12.10.2017 Avgiftsfri mottagning av räfsavfall inleds 16.10

I Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) och Kuntecs gemensamma räfsavfallskampanj, som börjar måndagen den 16 oktober, styr man hemmens trädgårdsavfall till återvinning. På LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer samt Kuntecs mullstation mottas räfsavfall avgiftsfritt 16.10–13.11.2017. Trädgårdsavfallen får ett nytt liv som mull och flis, som bland annat används i skötseln av Åboregionens grönområden.

Läs mera


Föregående Följande