Aktuellt

07.06.2018 DB2020 vill locka fler besökare till Dalsbruk

Pressmeddelande och inbjudan 9.6.2018 kl. 12.00, Dalsbruks torg

Läs mera


01.06.2018 Insamlingskärl för plastförpackningar ska nu finnas på de stora husbolagens gård

De förnyade insamlingsskyldigheterna för separat insamling av förpackningsmaterial träder efter en övergångsperiod i kraft idag fredagen den 1 juni. Skyldigheten rör samtliga 17 kommuner i Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) verksamhetsområde. Från och med början av juni, kan det beroende på antalet lägenheter i fastigheten, finnas nya insamlingskärl för plastförpackningar, bioavfall och metall i de husbolagens sophus som finns i tätorten.

Läs mera


30.05.2018 Räddningsverket förbjuder uppgörandet av öppen eld i Egentliga Finland

Indexet för skogsbrand i Egentliga Finland är 6/6, vinden har ökat och risken för stor skogsbrand är mycket hög. Räddningsverket förbjuder uppgörandet av all öppen eld i sitt område, inklusive hyggesbränning (6 § i räddningslagen 379/2011). Förbjudet gäller tills indexet för skogsbrand är under 5,6. Räddningsverket informerar då förbjudet upphör.

Läs mera


28.05.2018 Öppet diskussionstillfälle kring Kimitoöns vårdfrågor

Fullt hus i Dalsbruks fullmäktigesal!

Läs mera


28.05.2018 Dalsbruks idrottspark

Dalsbruks idrottspark kommer att piffas upp. Arbetet är ännu i idéstadiet. Kom med dina idéer och åsikter!

Läs mera


25.05.2018 Gamla båtar samlas bort från Skärgårdshavet – anmäl din båt till insamlingen

Förra sommarens mycket populära båtinsamlingskampanj startar igen. Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) samlar även i år in invånarnas och stugägarnas trasiga båtar från Skärgårdshavet. Båtar som blir liggande på stränderna utgör ett problem för miljön, då de lösgörs makro- och mikroskräp till vattendragen.

Läs mera


23.05.2018 Dataskyddsförordningen preciserar behandlingen av personuppgifter från den 25 maj 2018

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas från 25.5.2018. Den allmänna dataskyddsförordningen är direkt tillämplig lagstiftning, som också ska följas i kommunernas verksamhet. I och med detta preciseras och förenhetligas reglerna för behandling av personuppgifter i EU:s medlemsländer.

Läs mera


22.05.2018 Markbränderna sysselsätter räddningsverket – uppgörande av öppen eld är förbjudet

Marken i Egentliga Finland är som bäst mycket torr och det råder fara för skogsbrand. Uppgörandet av öppen eld är mycket riskfyllt och därför förbjudet.

Läs mera


22.05.2018 Ny busslinje på Kimitoön

ÖBUSSEN SAARIBUSSI trafikerar den 6.6 - 8.8 Kimito - Vestlax - Lammala - Nivelax - Björkboda - Kärra - Dalsbruk på onsdagar passligt till sommartorget!

Läs meraFöregående Följande