Kungörelser

29.10.2018 Beslut enligt vattenlagen

Caruna Ab, anläggande av en elkabel i Bastuviken mellan Lappdal-Bergsböle och tillstånd till förberedande arbeten.

Läs mera09.11.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


05.11.2018 Utkastet till avfallstaxa i Sydvästra Finland fr.o.m. 1.1.2019 finns till påseende 5-19.11.2018

I Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnde bereds en ny avfallstaxa. Den nya taxan planeras att träda i kraft den 1.1.2019.

Läs mera
29.10.2018 Tillsynschefens beslut

Tillsynschefen har gjort följande beslut.

Läs mera


25.10.2018 Beslut enligt vattenlagen

Caruna Ab, anläggande av en elkabel i Svartträsket och tillstånd till förberedande arbeten.

Läs mera


12.10.2018 Beslut enligt vatten- och miljöskyddslagen

Tillkännagivande om beslut gällande planer för fiskerihushållningsavgifter.

Läs mera


29.08.2018 Vatten- och miljötillståndsansökan

Odling av fisk i nätbassänger i havet i sundet mellan Stora och Lilla Granholmen och vinterförvaring av fisk i nätbassänger på området mellan Kasnäslandet och Djurholmen.

Läs mera


31.05.2018 UPPBÅDSKUNGÖRELSE

Uppbåd för år 2000 födda i Kimitoön, tisdagen den 21:a augusti 2018 kl. 10.00 i ämbetshuset i Dalsbruk.

Läs mera