Kungörelser

16.03.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


09.03.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


08.03.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


08.03.2018 Brinkkulla detaljplanförslag till påseende

Tekniska nämnden har den 20.2.2018 beslutat att sätta planförslaget till Brinkkulla detaljplan, till påseende under tiden 8.3-8.4.2018.

Läs mera

03.11.2017 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


28.09.2017 Planer till påseende

Utkasten till Kimito sgpä, Hillalandet och Ändring av Kyrkoby dp, kvarter 339 och VP område till påseende.

Läs mera