Kungörelser

21.09.2018 Tillsynschefens beslut

Tillsynschefen har gjort följande beslut.

Läs mera
14.09.2018 Byggnadsinspektörens beslut 14.9.2018

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


10.09.2018 Tillsynschefens beslut

Tillsynschefen har gjort följande beslut.

Läs mera


07.09.2018 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


30.08.2018 Kimito strandgeneralplanändring och Dragsfjärds västra skärgård stranddelgeneralplanändring

Tekniska nämnden har den 21.8.2018 beslutat att sätta planförslagen till Kimito strandgeneralplanändring gällande lägenheterna 322-405-1-100, 322-405-1-114, M601 och 322-453-7-6 samt stranddelgeneralplanändringen för Dragsfjärds västra skärgård lägenheten 322-519-1-67 till påseende under tiden 30.8-30.9.2018.

Läs mera


29.08.2018 Vatten- och miljötillståndsansökan

Odling av fisk i nätbassänger i havet i sundet mellan Stora och Lilla Granholmen och vinterförvaring av fisk i nätbassänger på området mellan Kasnäslandet och Djurholmen.

Läs mera23.08.2018 Beslut enligt vattenlagen

Anläggande av en elkabel i havet i Halslaxfjärden samt tillstånd till förberedelser, Kimitoön och Sagu

Läs mera


22.08.2018 Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Sökande: Klockarudden Ab/Oy. Ärende: Kvarhållande av en redan anlagd brygga i havet

Läs mera


31.05.2018 UPPBÅDSKUNGÖRELSE

Uppbåd för år 2000 födda i Kimitoön, tisdagen den 21:a augusti 2018 kl. 10.00 i ämbetshuset i Dalsbruk.

Läs mera


Följande