Kungörelser

31.10.2017 12:53

Åbo förvaltningsdomstols beslut

Beslutet gäller Ingmar Fornes besvär

Åbo förvaltningsdomstols beslut 26.10.2017 (beslutsnr 17/0311/1).

Åbo förvaltningsdomstol har 26.10.2017 förkastat Ingmar Fornes besvär gällande att ansvarsfrihet beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänstinnehavare vilka handhaft kommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2015.

Besvär över förvaltningsdomstolens beslut kan anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

Åbo förvaltningsdomstols beslut finns till påseende i kommunkansliet i Dalsbruk, Malmvägen 2 och Kimito, Vretavägen 19 t.o.m. 30.11.2017.

Kimitoön 31.10.2017

KOMMUNSTYRELSEN


Tillbaka till rubrikerna