Kungörelser

27.11.2017 15:41

Åbo förvaltningsdomstols beslut 22.11.2017

Åbo förvaltningsdomstols beslut 22.11.2017 (beslutsnr 17/0351/1).

Ändringssökande: Ilpo Salojärvi

Beslut i vilket ändring söks: Kimitoöns vattenaffärsverks direktion 11.9.2017

Åbo förvaltningsdomstol prövar inte Salojärvis besvär.

Besvär över förvaltningsdomstolens beslut kan anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

Åbo förvaltningsdomstols beslut finns till påseende i kommunkansliet i Dalsbruk, Malmvägen 2 och Kimito, Vretavägen 19 t.o.m. 27.12.2017.

Kimitoön 27.11.2017

KOMMUNSTYRELSEN


Tillbaka till rubrikerna