Kungörelser

09.08.2018 11:54

Åbo förvaltningsdomstols beslut 23.7.2018

Åbo förvaltningsdomstols beslut 23.7.2018 (beslutsnr 18/0232/1).

Ändringssökande: Janne-Taneli Salonen

Beslutet som överklagas: Kommunfullmäktige i Kimitoöns kommun 28.5.2018 § 15

Åbo förvaltningsdomstol avslår besväret.

Besvär över förvaltningsdomstolens beslut kan anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

Åbo förvaltningsdomstols beslut finns till påseende i kommunkansliet i Kimito, Vretavägen 19 t.o.m. 23.8.2018.

Kimitoön 9.8.2018

KOMMUNSTYRELSEN

Beslut nummer 18/0232/1 (på finska)


Tillbaka till rubrikerna